Ling Nan Restaurant

Chinese, Noodles
4Icon Loading19 ratings
14500.3 km$$
A$0.00
delivery fee, first order

Popular Items

The most commonly ordered items and dishes from this store

Entrée

Soup

Our Chef's Suggestions

Chicken

Duck

Pork

Beef

Scallops

Calamari

Prawns

Fish

Fragrant & Sizzling

Vegetarians

Our kitchen has a variety of Chinese vegetables to Choose from such as : Chinese broccoli, spinach, water spinach, snow pea sprouts, boy Cho, etc.

Rice

Porridge

Noodles

Mön Súp

Món Đồ Nguội Đặc Biệt

Các Món Lâu

Món Nhậu Đặc Biệt

Các Món Ǎn Trứ Danh

Món Đó Bién

Các Loại Cải Tương

Các Loại Đồ Chay

Các Món Gà Vịt

Món Heo - Bò

Món Tay Cầm

Món Hu Tieu Mi Xào & Hủ Tiếu Mì Nước

Cơm Dĩa

Món Cháo

Prices on this menu are set directly by the Merchant.

Icon Loading